test

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Karoline On Line

Algemeen

Via de website van Karoline On Line (https://karoline-online.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Karoline On Line is een handelsnaam van Krijn van der Spoel

Karoline On Line is een evenementenorganisatie met meerdere handelsnamen waaronder KrijnOnline Events & Gala Weesp.

Deze privacy- en cookieverklaring is ook van toepassing op de websites van bovengenoemde handelsnamen. Karoline On Line acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
– duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
– jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
– passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
– jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 30 maart 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij kunnen de volgende gegevens van jou verwerken, indien je deze aan ons hebt verstrekt via onze website:
– NAW-gegevens;
– bedrijfsnaam;
– geslacht;
– e-mailadres;
– telefoonnummer;
– IP-adres.

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:
– het reserveren van een uitje;
– het aanvragen van een offerte voor een uitje;
– het versturen van een nieuwsbrief waarin geselecteerde uitjes worden gepromoot;
– het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de uitjes die wij organiseren. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij dat nodig is in het kader van onze dienstverlening of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via externe partijen die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wij maken gebruik van zowel functionele cookies, als cookies afkomstig van derden voor analyse en marketing doeleinden.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien je verder klikt op onze website je de cookies accepteert. Op het moment dat je verder klikt op onze website, geef je ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Als je ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, maken wij gebruik van cookies geplaatst door de volgende partijen:
– Google + / Google AdWords / Google Analytics / DoubleClick
– Facebook
– Twitter
– Typekit by Adobe

Wij gebruiken de geplaatste cookies van bovenstaande partijen voor de volgende doeleinden:
– het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
– het optimaliseren van onze website/diensten;
– het afstemmen van de aanbiedingen op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van jouw interesses en aan de hand van jouw click- en surfgedrag;
– het afstemmen van content op onze website op basis van jouw interesses en aan de hand van jouw click- en surfgedrag;
– het aanbieden van social media buttons, zodat wij social media integratie mogelijk kunnen maken op onze website.

Wij hebben geen controle op wat bovenstaande partijen zelf met de cookies doen. Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je jouw persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, gezien het doel waarvoor wij de betreffende persoonsgegevens verwerken. Indien je jouw account beëindigd, zullen wij de daarin verwerkte persoonsgegevens verwijderen.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden het je aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij raden daarom aan om regelmatig op deze pagina terug te keren, zodat je op de hoogte blijft van eventuele aanpassingen.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over deze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens, kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Vragen en klachten

Als je vragen of klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens die hieronder zijn opgenomen. Als wij jouw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, kunt je altijd terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Karoline On Line
JH Leopoldhof 74
1382 TK WEESP
Nederland
info@karoline-online.com
+31 (0)6 – 34752200

When is your next Event?

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan
Offerte aanvragen?