Spelvoorwaarden

Actievoorwaarden en spelregels

1. Winacties worden uitgeschreven door Krijn van der Spoel onder de handelsnaam Karoline On Line gevestigd te Weesp. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer (afhankelijk van de actie): – een reactie achterlaat onder de winactie op Facebook of Instagram en die specifieke post liked, of je een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer (per platform) deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Zakelijke accounts zijn uitgesloten van deelname.

6. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

7. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

8. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

9. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

10. Winnaars worden binnen 10 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres, messenger of telefoonnummer waarmee aan de actie is deelgenomen.

11. Krijn van der Spoel/Karoline On Line kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

14. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Krijn van der Spoel/Karoline On Line voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Je ontvangt na deelname aan de winactie ook zo nu en dan een e-mail met aanbiedingen. Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail.

15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Krijn van der Spoel/Karoline On Line.

16. Krijn van der Spoel/Karoline On Line handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

19. Van de winnaar wordt verwacht dat deze een foto van zijn prijs, inclusief link naar het platform van Karoline On Line, plaatst op Facebook of Instagram. Indien deze foto niet wordt geplaatst, worden de kosten van de gewonnen prijs (en eventuele verzendkosten) 100% doorberekend aan de winnaar.

20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Karoline On Line J.H. Leopoldhof 74, 1382TK WEESP, 06-34752200 e-mail: info@karoline-online.com . Je ontvangt binnen 14 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

When is your next Event?

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan
Offerte aanvragen?